Disclaimer

E-Mail disclaimer

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk INSTALLATIE MAATSCHAPPIJ H.Ek B.V. telefonisch (telefoon: 073 6496400) op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. INSTALLATIE MAATSCHAPPIJ H.Ek B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor INSTALLATIE MAATSCHAPPIJ H.Ek B.V. tot stand. INSTALLATIE MAATSCHAPPIJ H.Ek B.V. is niet aansprakelijk voor schade of volgschade voortvloeiende uit ontvangst van computervirussen en/of overige kwetsbaarheden.

Er staat altijd een team achter je

WERKEN BIJ HEK

Werken bij HEK betekent:

  • Een goed salaris
  • Goede doorstromingskansen
  • Een hecht en enthousiast team
  • Interne opleidingen
  • Veel verantwoordelijkheid

Passie voor installeren

HEK inschakelen als bouwteampartner?