Vacatures

De verantwoordelijkheden en taken van de tekenaar/werkvoorbereider bestaan o.a. uit: Bestuderen van bestekken en aanverwante stukken en controle ervan met installatietekeningen; Tekenen van installaties; Contact met architecten betreffende werktekeningen e.d.; Maken van maatvoerings- en sparingstekeningen; Verzorgen van revisietekeningen.
De verantwoordelijkheden en taken van de leidinggevend monteur bestaan o.a. uit: Visuele controle van de materialen m.b.t. keurmerken op het werk; Geeft leiding aan al het personeel op het werk; Ziet erop toe dat de monteurs naar behoren functioneren en inspireert hen m.b.t. kwaliteitszorg; Houdt contact met vertegenwoordigers van de opdrachtgever t.b.v. de voortgang van het werk Voert montage werkzaamheden uit tezamen met de hem ter beschikking gestelde monteurs.
De verantwoordelijkheden en taken van de zelfstandig monteur bestaan o.a. uit: Controle tijdens montage; Geeft leiding aan de assistent monteurs op het werk; Ziet erop toe dat de assistent monteurs naar behoren functioneren en inspireert hen m.b.t. kwaliteitszorg; Neemt materialen aan op het werk en controleert de levering aan de hand van materiaalstaat, bestelbon en pakbon. Afroep van materiaal en prefab.