Ballast Nedam

logo Ballast Nedam

Op het werkgebied huisvesting werken we aan gebruikskwaliteit en waardebehoud voor wonen, werken en verblijven. Hiermee doelen we op de gehele levenscyclus van fysieke gebouwen met uiteenlopende functies voor particulieren, bedrijven en overheden. We werken hieraan bij gebieds- en projectontwikkeling, bij stedelijke herstructurering, bij grote, logistiek complexe projecten en bij renovatieopgaven.