46 Sint Annaland (Havenplein)

46 Sint Annaland (Havenplein)

Levensloopbestendige woningen. Gelijktijdig met Waalwijk, en ook in een 1 op 1 samenwerking met Heijmans, zijn wij betrokken met het project 45 appartementen in Sint Annaland.
In het deelplan Havenplein in Sint-Annaland worden 45 appartementen, een ontmoetingsruimte voor bewoners en een multifunctionele ruimte gerealiseerd. Stadlander (huur) trekt in dit project samen op met Heijmans (koop). De start van de bouwactiviteiten staat gepland voor begin 2e kwartaal 2015 en het project wordt naar verwachting medio 2016 opgeleverd.

Referentie