Sanitair, gas, water en riolering

Riolering, watertechnische-, gas- en sanitaire installaties behoren tot ons leveringspakket. Tevens de aanleg van zowel drinkwaterinstallaties als overige transportleidingen, droge en natte blusleidingen, hydrofoorinstallaties. Deze installaties worden door een bekwaam team van ervaren loodgieters uitgevoerd volgens de eisen van de opdrachtgever en conform normen en voorschriften. Door het bezit van het ISO 9001 certificaat heeft Installatie Maatschappij H.Ek B.V. de bevoegdheid tot het uitvoeren van controle- en keuringswerkzaamheden aan gas- en watertechnische installaties in woningen.