BRL6000-21 Warmtepompen verlengd

Jan Kees de Waard van KIWA heeft de hercontrole van ons BRL6000-21 certificaat op 21 mei positief afgesloten. Wij mogen onze gecertificeerde werkzaamheden dus continueren voor wat betreft het ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen.