BRL6000-21

Afbeelding van het certificaat K98297-01

De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. Volgens het ‘WijzigingsBesluit bodemenergiesystemen’ moet een bedrijf dat activiteiten uit wil voeren met betrekking tot ontwerpen, installeren, beheren en/of onderhouden vanaf 1 oktober 2014 beschikken over een erkenning van de overheidsinstantie Bodem+. Voor de erkenning van het bovengrondse deel is dit een BRL6000-21 certificaat nodig.